نشست‌های گام دومی‌ها

نشست گام‌دومی‌ها

🔰 نشست گام دومی‌ها

👤 با حضور استاد محترم جناب آقای دکتر نوروزی

💠 همراه با اعطای گواهی حضور و جوایز ارزنده

🕖 زمان: یکشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴٠٠ ساعت ۱۹ الی ۲۱

🌐 پخش از طریق لینک به آدرس:… ادامه مطلب