اولین دوره تبیینی تحلیلی نقشه راه

با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب

تقویم اجرایی
فراخوان دوره
مهلت شرکت در دوره
مراسم قرعه کشی
و اهدای جویز
نحوه شرکت در اولین دوره مسابقه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب

اخبار و اطلاعیه ها

رونمایی از نرم افزار «نقشه راه» با محوریت تبیین بیانیه گام دوم انقلاب

نــرم افــزار نقشــه راه بــا محوریــت تبییــن بیانیــه گام دوم انقــلاب در دانشــگاه فرهنگیــان خراســان جنوبــی بــه همــت دانشــجو معلمــان ایــن دانشــگاه، اداره کل آمــوزش و پــرورش، بســیج و ســپاه اســتان و هــم چنیــن مــدارس صــدرا و آســتان قــدس رضــوی رونمایــی شــد. مدیــر پردیــس دانشــگاه های فرهنگیــان خراســان جنوبــی در ایــن مراســم گفت:نــرم افــزار نقشــه […]

ادامه مطلب...


نرم افزار اندرویدی «نقشه راه» با محوریت تبیین بیانیه گام دوم انقلاب

در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص گفتمان سازی انقلاب و آشنایی هر چه بیشتر جوانان با بیانیه گام دوم انقلاب، نرم افزار اندرویدی «نقشه راه» تهیه گردیده است. ویژگی‌های نرم افزار: ۱- طراحی زیبای صفحات به همراه انیمیشن 2- قابلیت تعین نوع فونت و اندازه متن ها 3- جامع بودن ( با وجود […]

ادامه مطلب...